×

Stress

Er bestaan verscheidene theoretische modellen over wat stress is, en hoe we met stress kunnen omgaan.

Een goede manier om stress te begrijpen , is te kijken naar het model van emotionele stress, dat is uitgewerkt door Albert Ellis: het ABC-model

Het ABC-model kunnen  we als volgt voorstellen en omschrijven:

A X  B = C

A van Activerende factor:
hiermee wordt bedoeld al datgene wat bij jou stress activeert (of zou kunnen activeren); het gaat hier dus over elke gebeurtenis of situatie dat kan leiden tot druk

B van Beleving:
Dit gaat over de beleving van A: jouw ervaringen, gedachten, interpretaties en overtuigingen met betrekking tot A

C van Consequentie/stressniveau:
Dit zijn de consequenties van A X B; het betreft de emotionele (stress)reacties die voortvloeien uit jouw ervaringen, gedachten, interpretatie of overtuiging (B) met betrekking tot A

 

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Je staat op de trein te wachten; men deelt mee dat de trein een vertraging heeft van een half uur. De stressformule ziet er dan als volgt uit:

A  (‘moeten wachten’) X B (jouw mening of aanvoelen mbt dat wachten)  =  C (jouw reacties)

  • Stel dat je net naar een sollicitatiegesprek moet; jouw interpretatie (B) aangaande het “moeten wachten” (A) zal negatief gekleurd zijn, wat het risico op stress verhoogt (C)
  • Stel dat de trein jou naar de zee moet brengen voor een ontspannen dagje uit; jouw interpretatie (B) zal vermoedelijk een stuk lakser zijn, wat het risico op stress verlaagt.(C)