×

Algemene info

AANVRAGEN

Aanvragen voor vormingen kunnen gebeuren via:

Ook voor meer info kan u deze kanalen gebruiken.

AANTAL DEELNEMERS
We hebben graag zicht op het aantal deelnemers, om op die manier onze vorming beter te kunnen afstemmen op de groep.

LOCATIE
U zorgt voor een aangepast lokaal. Als er didactisch materiaal nodig is, maken we hierover op voorhand duidelijke afspraken.

PRIJS
De richtprijs voor een vorming bedraagt 120 EUR/ uur (exclusief BTW).
U ontvangt een factuur na afloop van de vorming.