×

Doelen en troeven

Doelen

“Een gezonde geest in een gezond lichaam” is een gezegde die we ook kunnen vertalen naar uw organisatie:
De gezondheid van uw organisatie vindt weerklank – binnen en buiten de organisatie-  dankzij de vele individuele stemmen, die méér dan het geheel vormen.
Althans: dat is waar ieder groeiende organisatie mag naar streven.

We helpen graag. We focussen ons hierbij op 3 belangrijke thema’s die ons inziens een belangrijke stimulans zijn voor  het welzijn en functioneren van uw individuele medewerkers en het team als geheel:

Communicatie
Onze jarenlange praktijkervaring leert ons dat heel wat cliënten voor korte of langere tijd uitvallen door conflicten op het werk. Heel vaak is hierbij de moeilijke onderlinge communicatie een bron van veel stress en depressieve klachten.
Focus op een goeie communicatie is dan ook geen overbodige luxe…

Stresshantering
Een goed stress-management is een belangrijke bouwsteen voor een organisatie
Veel stress op de werkvloer heeft immers zijn gevolgen.
Zo doet stress bij werknemers de kans op ziekte toenemen, met veel afwezigheden als gevolg.
Nog veel belangrijker dan dit absenteïsme, is presenteïsme: mensen zijn wel aanwezig, maar functioneren minder (werken trager, zijn minder creatief, …) door de emotionele druk die ze voelen.
Bovendien verslechtert stress ook de onderlinge relaties; er ontstaan vlugger conflicten, wat een negatief effect heeft op de totale werksfeer. Mensen verlaten dan sneller het bedrijf; deze vele wisselingen zijn op zich ook nefast voor de groei van een organisatie of bedrijf, wat dan op zijn beurt ook weer stress oplevert…

Persoonlijke groei
“Wat heeft dat nu met onze job te maken”, horen we soms wanneer we een vorming rond persoonlijke groei aanbieden.
Het resultaat is vaak meer dan we zelf konden verhopen.
Meer inzicht in zichzelf als mens, heeft automatisch ook een weerslag op het professioneel functioneren: men wordt zich bewust van zijn eigen gedrag en het effect ervan op de ander.
Een prettig bijkomende verwezenlijking, is dat deze workshops vaak heel groep bevorderend werken, en zo ook bijdragen tot betere communicatie en stressreductie!

 

TROEVEN

Iedere training is maatwerk: we stemmen het precieze programma af op uw organisatie, uw medewerkers en de doelen die u met deze training wilt bereiken

Onze trainingen zijn steeds praktijkgericht en interactief

We streven naar een goeie mix van theorie en praktijk

We zijn ingebed in een ruim netwerk van professionelen, waardoor wederzijdse bestuiving en/of eventueel doorverwijzing een extra meerwaarde is om zo goed mogelijk aan uw wens te voldoen