×

Vormingen communicatie

VERBINDENDE COMMUNICATIE

‘Verbindende Communicatie’ is gebaseerd op het gedachtegoed van ‘Geweldloze Communicatie’, ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg.  
Zoals de titel al laat vermoeden, gaat het hier verder dan een louter communicatiemodel, maar reikt het handvaten voor succesvolle samenwerking en teamwork.

DOEL

 • inzicht in eigen communicatiestijl: we hanteren, naargelang de situatie,  soms verschillende communicatiestijlen, maar vaak treedt er een dominante op de voorgrond
 • inzicht in eigen emoties en behoeftes: dit lijkt evident, maar wordt in de praktijk vaak als heel moeilijk ervaren: strengheid en schuldgevoel staan open aandacht voor jezelf vaak in de weg
 • kennis van tools om bewust te communiceren, vanuit de intentie om te verbinden

INHOUD
We bieden allereerst een theoretisch kader over verbindende communicatie.
Algemene inzichten en aanzetten tot zelfreflectie wisselen elkaar hierbij af

Nadruk ligt hierna op veel praktische handvaten en oefeningen.
Het 4-stappenmodel van de geweldloze communicatie is hierbij onze leidraad

 1. Waarneming
  Het is de kunst om bij onze waarnemingen bij de feiten te blijven.
 2. Gevoel
  Het vraagt empathie om te mogen stilstaan bij onze eigen emoties
 3. Behoefte
  Het vraagt energie om vanuit gevoel je werkelijke behoeftes te (mogen) ervaren
 4. Verzoek
  In verbindende dialoog gaan, impliceert
 • empathisch luisteren: de boodschap van de ander werkelijk begrijpen
 • vanuit jouw visie, emoties en behoeften rechtstreeks spreken

De oefeningen worden gaandeweg toegespitst op de concrete werksituatie.

MODULE
2 vormingsmomenten van telkens 3 uur

 • Vormingsmoment 1: theorie en oefeningen
 • Vormingsmoment 2: oefeningen , toegespitst op de werksituatie


COACHEND LEIDINGGEVEN

Als bij leiding geven ook coachende elementen een belangrijke plaats innemen, verbetert dit aanzienlijk  de prestaties én de motivatie van de werknemer..
Meer en meer wordt dan ook van leidinggevenden gevraagd om , naast het sturende, ook vooral een coachende rol op te nemen. Een boeiende, maar lang niet altijd evidente uitdaging.


DOEL
We richten ons in de eerste plaats op leidinggevenden, maar de vorming staat eveneens open voor iedereen die op een of andere manier een coachende rol dient te vervullen in de organisatie
We stellen als voornaamste doelen:

 • inzicht in een coaching-proces
 • kunnen hanteren van fundamentele coaching technieken
 • inzicht en ontwikkelen van eigen coaching stijl

INHOUD
We vertrekken vanuit een theoretisch kader over coaching:

 • grondbeginselen van coaching
 • coaching: proces en -structuur

De focus van de vorming ligt evenwel op de praktijk. Er wordt veel ruimte voorzien voor het oefenen van coaching vaardigheden.
Hierbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de praktijkervaring van de deelnemers

Doorheen deze theorie en praktijk, krijgen we stilaan een eerste zicht op ieders eigen individuele coaching stijl.  We pogen deze verder vorm te geven, waarbij veel aandacht gaat naar aangevoelde hulpbronnen en barrières.


MODULE
Er wordt een minimum van 2 vormingsdagen voorzien.
Dit kan aangevuld met een of meerder (halve) dagen, afhankelijk van de behoefte.
Hoe meer tijd er voorzien wordt, hoe meer ruimte er is voor oefeningen en het ontwikkelen van de eigen coaching stijl