×

Vormingen stresshantering

Laag stresslevel, hoge werklust

Jarenlange ervaring als stresscoach, heeft zich vertaald in de opmaak van een ”stresskoffer”: een waaier van technieken die bijdragen tot een betere stresspreventie en stresshantering. Onder het luik stress leest u meer over onze (theoretische) uitgangspunten en aanpak hierbij


DOEL

 • Inzicht in stress, in het algemeen en toegespitst op de eigen persoon
 • Preventie: stress leren vermijden of zo minimaal mogelijk te houden
 • Hantering: rust behouden in onrustige, stressvolle momenten


INHOUD
We pakken onze stresskoffer uit, en bieden hierbij inspiratie om ieders individuele antistress-rugzak te vullen.
Naast theoretische inzichten, wordt er heel wat tijd besteed aan concrete oefeningen en ervaringen.
Nadruk ligt hier op het proeven van zo veel mogelijk aspecten van stresspreventie en stresshantering
Zo komen oa aan bod: timemanagement, relaxatieoefeningen, oefeningen in mentaal loslaten, meditatie, visualisatie…


MODULES
Voor deze vorming zijn heel wat modules mogelijk.
We nemen de concrete werk-context als basis, en bepalen dan in onderling overleg de inhoud, duur en frequentie van de training

 

MINDFULL op het werk

Deze opleiding is een initiatie in mindfulness. Het vervangt dus geenszins de “8 weken training” zoals deze wordt aangeboden.

DOEL

 • Inzicht in ons eigen aandeel bij innerlijke onrust/ stress
 • Bewuster denken en handelen
 • Ervaren van meer rust
  (toegespitst op de professionele context)


INHOUD
In elke sessie wordt er een theoretische uitleg gegeven over bepaalde aspecten van mindfulness. Nadruk ligt evenwel op de praktijk: via meditatie- en andere ervaringsoefeningen, leren de deelnemers de theorie ervaren en toepassen in hun eigen professioneel leven.

De 4 sessies concentreren zich steeds op een specifiek thema, waarbij steeds de link met het werkveld wordt gelegd:

 1. Sessie 1: stilstaan bij en in onszelf
 2. Sessie 2: stilstaan bij aangename momenten
 3. Sessie 3: stilstaan bij stressmomenten
 4. Sessie 4: stilstaan bij onze communicatie

 

MODULE
4 sessies van 3 uur .
Idealiter worden deze ingepland met een interval van 2 weken.
Dit om ruimte te geven om tussendoor eventueel te oefenen/ermee bezig te zijn, zonder dat het interval te groot wordt.

 

EFT, extra professionele tool

EFT staat voor  “Emotional Freedom Techniques” , en het betekent letterlijk: technieken om je te bevrijden van (negatief aanvoelende) emoties. Het is een vorm van acupressuur
Meer uitleg hierover vind je hier


DOEL
Het kunnen aanwenden van deze extra tool om innerlijke rust te behouden, en dit zowel

 • als curatief middel (te gebruiken als de stress te hoog aanvoelt)
 • als preventief middel (te gebruiken als een stressvolle activiteit op de agenda staat)


INHOUD
In een korte theoretische uiteenzetting wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van EFT, en worden de toepassingsmogelijkheden besproken.

De nadruk ligt daarna dan vooral op het concreet aanleren en inoefenen van de techniek.

MOGELIJKE MODULES
Kennismaking

1 vormingsmoment van 2 of 3 uur (een extra uur geeft ruimte voor meer oefening)

Intensieve training

2 vormingsmomenten van 2 of 3 uur (een extra uur geeft ruimte voor meer oefening)

 • Kennismaking-sessie
 • terugkom-sessie, met ruimte voor vragen en meer oefeningen

 

CREATIVITEIT als antwoord op stress

Onze vaste vertrouwde denkpatronen geven ons veel houvast, en zijn daarom ook onmisbaar.
Stress steekt evenwel vaak de kop op als deze denkpatronen ons “in de steek laten”; omdat ze geen antwoord bieden op nieuwe uitdagende vraagstukken of problemen. Inzetten op meer creatief denken kan meehelpen in het counteren van dit dreigend vastlopen…

DOEL

 • leren ‘buiten onze eigen box” te denken
 • problemen op meer creatieve wijze leren aanpakken


INHOUD
We reiken concrete handvaten aan om “out of the box” te leren denken en handelen.
Naargelang de vraag, focussen we ons op een of meer van onderstaande aspecten:

bewustwording van onze denkpatronen

 • korte theoretische uiteenzetting over ons brein
 • ervaringsgerichte oefeningen om ons eigen denkpatroon meer te doorgronden

van bewustwording naar verruiming van onze denkpatronen

 • korte theoretische uiteenzetting van een aantal methodes om tot verruiming te komen
 • oefeningen vanuit deze methodes

anders denken, anders handelen

Vanuit de verworven inzichten, gaan we nu aan de slag.
We tekenen een individueel actieplan uit rond een bepaald persoonlijk thema.

reflectie van concrete actie

We reflecteren op de uitvoering van ons actieplan: hoe verliep het, wat werkte en wat niet, hulpbronnen en struikelblokken in kaart brengen, ….


MOGELIJKE MODULES
Intensieve training
4 vormingsmomenten van tekens 2 uur .

Kennismaking
1 vormingsmoment van 3 uur